Certyfikaty ważne w nowoczesnym rolnictwie
Usługi

Certyfikaty ważne w nowoczesnym rolnictwie

Biologizacja to termin, który można usłyszeć coraz częściej. Jest ona jedną z agrotechnik. Bardzo często określa się ją powrotem do korzeni.

Na czym polega biologizacja rolnictwa?

Biologizacja to taki sposób prowadzenia gospodarstwa rolnego, aby pożyteczne formy życia w glebie były wspierane, a zasobność gleby została zbilansowana. W gospodarstwach stosujących zasady biologizacji nawozy sztuczne stosuje się w bardzo ograniczonym zakresie.

Stosowanie biologizacji to sposób na poprawę jakości żywności. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony konsumentów na zdrowszą i smaczniejszą żywność. Stosowana certyfikacja rolnictwa regeneratywnego to sposób na potwierdzenie, że w gospodarstwie rolnym produkcja żywności odbywała się z poszanowaniem środowiska naturalnego. W Polsce jest coraz więcej rolników, których interesuje zarówno biologizacja, jak i certyfikacja rolnictwa regeneratywnego. Okazało się bowiem, że certyfikacja biologizacji rolnictwa może im przynieść korzyści finansowe.

Kto wydaje certyfikaty?

Certyfikacja rolnictwa regeneratywnego dokonywana jest przez niezależne jednostki. Co ważne, certyfikacja biologizacja rolnictwa jest dostępna dla każdego gospodarstwa rolnego. Wystarczy tylko prowadzić je zgodnie z zasadami biologizacji. Certyfikacja rolnictwa regeneracyjnego jest rozwiązaniem dla małych i dużych gospodarstw rolnych.

Co ważne, certyfikacja rolnictwa regeneracyjnego nie oznacza konieczności ponoszenia nakładów finansowych. Wręcz przeciwnie, biologizacja to sposób na zmniejszenie kosztów.